Termical Home | Rc-berekening | Gevels | Prefab gevelelement met metselwerk
Rc-BEREKENING VAN EEN PREFAB
GEVELELEMENT MET METSELWERK
VOLGENS NEN 1068:2012/C1:2014
Rc-BEREKENING MAKEN
Beplating  
 
 
0,250  
0,05  
Dampremmende laag  
 
0,1  
0,200  
0,00  
Extra beplating  
 
 
 
 
Constructiemethode  
 
 
0,130  
1,42  
Houtpercentage  
 
 
 
 
Isolatie  
 
 
0,032  
5,63  
Extra isolatie  
 
 
 
 
Luchtspouw  
4,0 mm  
 
 
0,04  
Dampopen folie/bepl.  
 
 
0,200  
0,00  
Luchtspouw  
 
mm  
 
0,18  
Buitenblad  
 
 
1,000  
0,10  
Rc-WAARDE
3,5 4,5 5,5
Rc= 3,77
UITKOMSTEN BEREKENINGEN
Totale constructiedikte (mm)  326,8
Overgangsweerstanden (Rsi + Rse 0,17
Rc bouwbesluit  3,7
Correctiefactor voor bouwkwaliteit 0,02
Uc (W/m2∙K)  0,25
HANDIG OM TE WETEN De glaswol isolatiedekens van ISOVER voor de prefab houtbouw hebben een hoge isolatiewaarde, zijn onbrandbaar, hebben goede akoestische eigenschappen en zijn eenvoudig te verwerken. De sterk gecomprimeerde dekens nemen weinig ruimte in tijdens transport en opslag.   BOUWBESLUIT Voor de gevel geldt volgens het Bouwbesluit een minimale Rc-waarde van 4,5 m2.K/W. Bij niet-homogene constructies worden verschillende doorsnedes berekend. De U-waarden van de verschillende doorsnedes worden door middel van een houtpercentage vertaald naar een correcte Rc-waarde. Bovendien wordt rekening gehouden met de warmte-overdracht tussen verschillende materialen binnen niet-homogene lagen.

Bij het gebruik van I-liggers wordt uitgegaan van een standaard dikte van het lijf van de I-ligger van 10 mm en een dikte van de flens van 45 mm. De flensbreedte bedraagt 39 mm.

De bouwkwaliteitfactor bw bedraagt 0,02, uitgaande van prefabricage onder geconditioneerde en beheerste omstandigheden.