Termical Home | Rc-berekening | Daken | Prefab hellend dak
Rc-BEREKENING VAN EEN PREFAB
DAKSEGMENT OF DAKELEMENT NIEUWBOUW
VOLGENS NEN 1068:2012/C1:2014
Rc-BEREKENING MAKEN
Beplating  
 
 
0,150  
0,07  
Dampremmende laag  
 
0,1  
0,200  
0,00  
Constructiemethode  
 
 
0,130  
1,88  
Houtpercentage  
 
 
 
 
Isolatie  
 
245,0  
0,033  
7,42  
Extra isolatie  
 
 
 
 
Luchtspouw  
0,0 mm  
 
 
 
Dampopen folie/bepl.  
 
 
0,200  
0,00  
Dakafwerking  
 
 
0,06  
Rc-WAARDE
3,5 6,0 7,0
Rc= 6,02
UITKOMSTEN BEREKENINGEN
Totale constructiedikte (mm)  256,3
Overgangsweerstanden (Rsi + Rse 0,14
Rc bouwbesluit  6,0
Correctiefactor voor bouwkwaliteit 0,02
Uc (W/m2∙K)  0,16
HANDIG OM TE WETEN Met ISOVER Systemroll kunnen prefab daken thermisch, akoestisch en brandveilig worden geïsoleerd. ISOVER heeft een uitgebreid assortiment om aan de hoge isolatie-eisen van het Bouwbesluit te voldoen. Met Systemroll 1000 van 245 mm kan met één isolatielaag worden geïsoleerd. De glaswoldekens zijn eenvoudig te verwerken en nemen door de gecomprimeerde vorm weinig ruimte in tijdens transport en opslag.   BOUWBESLUIT Voor een dak geldt een minimale Rc-waarde van 6,0 m2K/W volgens het huidige Bouwbesluit. De berekeningen in Termical voor geprefabriceerde, grootschalige daksegmenten zijn gebaseerd op NEN 1068:2012/C1:2014.

Bij niet-homogene constructies worden verschillende doorsnedes onderkend. De U-waarden van de verschillende doorsnedes worden door middel van een houtpercentage vertaald naar een correcte Rc-waarde. Bovendien wordt rekening gehouden met de warmte-overdracht tussen verschillende materialen binnen niet-homogene lagen.

Bij het gebruik van I-liggers wordt uitgegaan van een standaard dikte van het lijf van de I-ligger van 10 mm en een dikte van de flens van 45 mm. De flensbreedte bedraagt 39 mm.

De bouwkwaliteitfactor bw bedraagt 0,02.